sshheenn portal

Temat: TECHNIK ADMINISTRACJI - INFORMACJE O ZAWODZIE
psychologii społecznej i socjologii, 23) publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy, 24) posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym, 25) samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje, 26) sporządzać harmonogramy prac, ... 7) poczucie służebnej roli administracji wobec obywateli, 8) umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy z ludźmi, komunikatywność 9) dążenie do stałego doskonalenia się, perfekcjonizm. Gdzie może pracować technik administracji? Szerokoprofilowe kształcenie w...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=193